ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO – ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Η υπηρεσία αυτή αφορά όλους όσους θέλουν να προχωρήσουν την επιχείρησή τους ένα βήμα μπροστά. Γίνεται προετοιμασία, συγγραφή εγχειριδίων ποιότητας, καθώς και ο αρχικός εσωτερικός έλεγχος ( internal audit), για ν’αποκτήσει Πιστοποίηση Ποιότητας ο πελάτης.

Η υπηρεσία μπορεί να εξελιχθεί και σε παροχή παρακολούθησης του πιστοποιημένου συστήματος Ποιότητας, για όσο διάστημα χρειαστεί ο πελάτης.