ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η υπηρεσία αυτή αφορά εκπαίδευση προσωπικού, είτε με ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, είτε με διοργάνωση ημερίδων. Τομείς εκπαιδευσης είναι οι :

-Πωλήσεις – Marketing

-Τηλεφωνική επικοινωνία

-Πρότυπα ποιότητας

-Ναυτιλιακά θέματα (ISM-ISPS, Ναυτιλιακά Οικονομικά κτλ)

- Social Media Optimization